CEمدل لوزی102

CEمدل لوزی102
A نوع : ایران فلوت صادراتی با درجه کیفی
ضخامت : 4 میلیمتر
رنگ  : مسی – تناژشامپاینی
ابعاد کلی بر حسب سانتیمتر : 207 * 119.5
ابعاد هر تایل : با انتخاب از طرح اولیه ارسالی
عمق تراش : رعایت استاندارد
مکان اجرا : رشت

تولید کننده آینه دکوراتیو

دیدگاهتان را بنویسید