CWمدل لوزی102

CWمدل لوزی102
A نوع : ایران فلوت صادراتی با درجه کیفی
ضخامت : 4 میلیمتر
رنگ  : مسی = تناژشامپاینی
ابعاد کلی بر حسب سانتیمتر : 120 * 140
ابعاد هر تایل : با انتخاب از طرح اولیه ارسالی
عمق تراش : رعایت استاندارد
مکان اجرا : رشت

دیدگاهتان را بنویسید