نوشته‌ها

SEمدل کندو 103
A نوع : ایران فلوت صادراتی با درجه کیفی
ضخامت : 4 میلیمتر
رنگ : برنز – نقره ای
ابعاد کلی بر حسب سانتیمتر : 232 * 165
ابعاد هر تایل : با انتخاب از طرح اولیه ارسالی
عمق تراش : رعایت استاندارد
مکان اجرا : سنندج