شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ دودی یا مشکی

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ دودی یا مشکی

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ دودی یا مشکی

نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی
عدم مات شدگی
قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما
جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ زرد قناری

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در
سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .


نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی
عدم مات شدگی
قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما
جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ کاهویی و پسته ای و یشمی

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در
سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ کاهویی و پسته ای و یشمی

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ کاهویی و پسته ای و یشمی

نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی
عدم مات شدگی
قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما
جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ جگری . آلبالویی . گوجه ای

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .


نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ جگری . آلبالویی . گوجه ای

عدم مات شدگی
قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ جگری . آلبالویی . گوجه ای

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ جگری . آلبالویی . گوجه ای

جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ آبی نفتی . آبی کاربنی . آبی آسمانی ‌ فیروزه ای

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ آبی نفتی . آبی کاربنی . آبی آسمانی ‌ فیروزه ای

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ آبی نفتی . آبی کاربنی . آبی آسمانی ‌ فیروزه ای

نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی
عدم مات شدگی


قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما
جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .

09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳

 

 

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ خاکستری

کاربرد این مدل شیشه بعنوان دیوارپوش در سرویس بهداشتی . پشت کابینتی . ایجاد نماهایی با رنگ زنده تر و براق . مکانهای عمومی . لابی ساختمان . راهرو و راه پله . رستوران ها . کافی شاپ ها . آزمایشگاههای پزشکی . اتاق عمل بیمارستانی . نسبت به چوب و سرامیک بدلیل نداشتن درز و شیار بسیار بهداشتی تر میباشد و امکان استریل با بخارشور و اتوکلاو شدن را دارد .

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ خاکستری

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ خاکستری

نظافت پذیری برتر
در صورت سکوریت شدن (نشکن . میرال) امنیت بالاتری خواهد داشت
خش پذیری پایین تر در مقایسه با چوب و پلکسی
عدم مات شدگی

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ خاکستری

شیشه لاکوبل کریستال وارداتی با رنگ خاکستری

قابلیت سفارش در رنگ های دلخواه شما
جهت مشاوره ویا ثبت سفارش با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید .
09385343928

09125757589

09120424694

09376325714

02144036489

امکان اجرا در چندین کیفیت درجه ۱ و ۲ و ۳